EGR ventil. Co to je a co dělat, když přestane fungovat? A proč ho řidiči zbytečně zaslepují?

Přidat na Seznam.cz

Člověk se učí celý život, zejména pokud jde o nové věci přidávané do aut. Víte například, k čemu slouží takový EGR ventil a co může způsobit, pokud nefunguje správně?

Zkratka EGR vychází z anglického Exhaust Gas Recirculation (recirkulace výfukových plynů). EGR ventil se nachází v každém automobilu a jeho úloha je nezastupitelná. Hlavním úkolem EGR ventilu je vracet část výfukových plynů do spalovacího prostoru. Otevírá a zavírá spojení mezi sacími a výfukovými sběrnými potrubími. Tento ventil má také za úkol snížit teplotu spalování a snížit emise uhlíku, jak píše server Pro Auto.

Samotný EGR ventil je klapka, která při nasávání vzduchu do motoru propouští výfukové plyny do sacího potrubí. Jedná se o ekologickou vychytávku, která snižuje emise. Směšování vzduchu a výfukových plynů způsobuje nižší teplotu spalování a také tvorbu oxidů uhlíku. Ventil EGR však způsobuje vyšší tvorbu pevných částic. Tento jev eliminuje filtr pevných částic (DPF).

DPF však působí pouze na plyny vycházející z vozidla. To znamená, že výfukové plyny, které se vracejí do pohonné jednotky, neprocházejí katalyzátorem ani filtrem pevných částic. To vše se provádí v jednookruhovém systému. Dvouokruhový systém prochází již zmíněným filtrem DPF, ale ani to nebrání jejich vzniku. Mohou projít celým systémem a usadit se v oleji nebo v sacím potrubí. Ucpaný EGR ventil je nejčastěji způsoben krátkými jízdami nebo jízdou nízkou rychlostí.

Příznaky ucpaného EGR ventilu

Pokud EGR ventil funguje, jak má, nemá žádný vliv na provoz a výkon motoru. Pokud však dojde k problému, dochází k detonačnímu spalování ve válcích a ke zvýšení emisí uhlovodíků a NOx. Asi největším problémem jsou nadměrné nečistoty a saze, které mohou zničit stěny válců a pístní kroužky. Zde později dochází ke snížení výkonu motoru, také ke snížení životnosti motoru a v neposlední řadě ke zvýšení spotřeby oleje.

Nejčastějšími příznaky ucpaného EGR ventilu jsou kouřivost, snížený výkon motoru, zvýšená produkce NOx a CO2, zanášení DPF filtru, „cukání“ motoru při akceleraci, dlouhé startování a nejhorší varovná kontrolka – kontrolka motoru.

Řešení problému?

Jak správně vyřešit problém s EGR ventilem? Nejjednodušší a nejlepší způsob je vyměnit EGR ventil kus za kus. Stačí sundat starý a na jeho místo nasadit nový. Druhým způsobem je čištění EGR ventilu, kdy se ventil demontuje a vloží do ultrazvukové čističky. Existuje také možnost ručního čištění pomocí čisticích prostředků, které mohou odstranit karbonové usazeniny.

Výměně ventilů můžete předejít také tím, že své vozidlo každých 50 000 až 60 000 km vyčistíte. Další možností je zaslepení ventilu. To se týká spíše starších vozidel, kde je možné zaslepit jej kusem plechu. U novějších vozů se musí vypínat prostřednictvím řídicí jednotky motoru. Při zaslepování EGR ventilu je však třeba být opatrný, protože zahřátí motoru trvá déle, ale může se také zvýšit výkon motoru.

Zdroj: proauto1.com