Blinkr při odbočování. Řidiči zapomínají na dvě povinnosti

Přidat na Seznam.cz

Čeští řidiči často používají směrovky zcela bezstarostně a zapomínají nebo nevědí, že předpisy jasně stanovují, jak se to má dělat. Existují dvě klíčové pravidla, které byste si měli důrazně vštípit. Bez nich to může být nebezpečné.

Předpokládejme hypotetickou situaci. Dvě auta jedou jedno (A) za druhým (B). Ten před vámi (B) zjevně zpomaluje, takže chce pravděpodobně zastavit, otočit se nebo se vrátit. Nemá však zapnutý blinkr, a tak se ho řidič vozu A jedoucího za ním rozhodne předjet. Zapne levý blinkr, a když se chystá předjíždět, řidič vozidla B zapne levý blinkr, čímž signalizuje svůj úmysl odbočit doleva.

Řidič vozidla A je v obtížné situaci, protože může pokračovat v předjíždění a riskovat srážku, nebo se může pokusit nepředjíždět, ale při velkém rozdílu rychlostí se mu to nemusí podařit a může dojít ke srážce. Kdo udělal chybu?

Klíčová pravidla: Předem a jasně

Jedno je jasné, auto před vámi (B) nedalo správně znamení o svém úmyslu. Předpisy jasně stanoví, že řidič vozidla je povinen dát předem a zřetelně znamení o úmyslu změnit směr jízdy nebo jízdní pruh. To neznamená v okamžiku odbočování nebo těsně před ním, ale tak, aby ostatní účastníci silničního provozu věděli, že se takový manévr chystá, a přizpůsobili se mu (v tomto případě se řidič vozidla A zdržel předjíždění).

Nezapomeňte, že blinkry nejsou určeny pouze k tomu, aby vás nutily dodržovat pravidla. Jsou také prostředkem komunikace s ostatními účastníky silničního provozu, kterým dávají vědět, co hodláte dělat. Pokud dáváte znamení příliš pozdě, ohrožujete nejen sebe, ale také bráníte plynulosti provozu.

Běžně se například na kruhovém objezdu při výjezdu z něj zapíná pravý ukazatel až v okamžiku zahájení odbočovacího manévru. Ostatní řidiči tak musí na manévr zbytečně čekat, aby zjistili, že mohli vyrazit mnohem dříve. Totéž platí pro odbočování vpravo na běžných křižovatkách.

Nepřehánějte to ani v opačném směru. Pokud se chystáte odbočit na některou z nejbližších silnic, zapněte blinkr před touto křižovatkou nebo výjezdem, a ne několik křižovatek před ní, což může ostatní řidiče zmást a dát vám přednost.